Tjänster


Hälsocentralen i Hjo är inte som alla andra vårdcentraler. “Vi tänker på dig och din hälsa”. För oss är det viktigt att vi genom ett gott samarbete med dig finner lösningar som är tillfredställande och hållbara för din framtid. För att kunna göra detta erbjuder vi ett brett utbud av tjänster inom hälso– och sjukvård. Vi vill vara en vårdcentral som kan ta hand om hela dig och din familj. Är du över 65 har en sköterska som sitt särskilda uppdrag att ha ansvar för Dig. Du har möjlighet att genomgå årlig hälsokontroll hos sköterskan.Om du har svårt att ta dig hit (av medicinska skäl) kan läkaren göra hembesök.

Jourcentral

Vardagar mellan 17-22 och helger 11-17 hänvisar vi till Jourcentralen i Skövde. Mer information finns här

BVC

Från barnets födelse tills det börjar skolan kommer ni att få träffa vår BVC sköterska och Dr Petra André för uppföljning av barnets hälsa och utveckling. Vi samarbetar med Familjecentralerna i både Hjo och Tibro och vår BVC sköterska finns på familjecentralen i Tibro på måndag förmiddag och i Hjo på tisdag förmiddag.

Diabetes

Vår diabetssköterska Carina och din läkare kommer regelbundet att följa upp din diabetes och vägleda dig hur du skall må så bra som möjligt.

Psykolog

Vår psykolog Camilla erbjuder stöd och terapeutisk behandling om du upplever psykisk ohälsa. Hon håller också i kurser i stresshantering ”ACT- att hantera stress och främja hälsa”

Astma/KOL

Vår Astma/KOL sköterska Sasa följer regelbundet upp din astma/KOL bland annat med kontroller av din utandningsförmåga. Sasa arbetar tillsammans med din läkare för att du ska kunna leva så bra som möjligt trots din diagnos.

Fotvård

Vår fotterapeut, Anki, tar hand om dina fötter när du inte kan göra det själv. Har du diabetes eller annan relevant diagnos kommer du regelbundet att bli kallad till fotvård.

Vid Akut vård

Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom behöver du söka på en akutmottagning. Akutmottagningen finns på ett sjukhus och den är alltid öppen, dygnet runt.

Ring 112

Ring telefonnummer 112 vid en nödsituation. Om det behövs kommer en ambulans som kör till akutmottagningen.

Du kan alltid ringa 1177

Om du är osäker på var och när du ska söka vård, ring telefonnummer 1177. Då hjälper en sjuksköterska till med att bedöma dina besvär. Du kan också få rådgivning och information om var du ska söka hjälp.

Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt.

Öppettider

                         Hjo                                  Tibro

Vardagar:   8.00 - 17.00                     8.00 - 17.00

Lör-Sön:      Stängt                                Stängt

Påsk 30/3-2/4:      Stängt                                

Nyheter


Här kan hittar ni dom senaste nyheterna från oss.

Fast läkarkontakt (patientsansvarig läkare)

Patienter på Hälsocentralen får ansvarig läkare tilldelad baserat på födelsedag i månaden.

Undantagna från detta är de patienter som redan har en etablerad kontakt med dr Petra André. Dessa har även fortsättningsvis dr Petra som fast läkarkontakt.

I Hjo fördelas patienterna enl följande:

1 - 18 i varje månad har dr Regine Deuschel

19 - 27 i månaden har dr Mohammed Saudi

28 - 31 i månaden har dr Marvin Brown

I Tibro fördelas patienterna enl följande:

Dag 1 - 15 i varje månad har dr Anna Ostach

16 - 24 i varje månad har dr Christos Kalyvas

25 - 28 i varje månad har dr Marvin Brown

29 - 31 i varje månad har dr Mohammed Saudi"

Vaccination mot covid-19 [uppdatering]

[uppdatering] Just nu pågår covidvaccination nr 4 för alla >65 år samt personer med nedsatt immunförsvar. Ring och beställ tid.

From 10/1 är det fritt för personer 18+ att boka tid för 3:e covidvaccinationen. Det skall ha gått minst 6 månader från 2:a dosen. Man kan boka själv via vår hemsida eller telefon 0503-31200.

Barn inom särskilda medicinska grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin mot covid-19 från 5 års ålder enligt Folkhälsomyndigheten. Barnvaccinet kommer troligen att kunna beställas från januari.

En 3:e vaccindos erbjuds också till patienter med nedsatt immunförsvar. Personerna identifieras av sjukhusen som skickar ut brev till patienten. Patienten kan välja att vaccinera sig hos valfri vaccinatör och skall då uppvisa brevet från sjukhuset.

Tänk på att antalet bokningsbara tider är begränsat, de lediga tiderna kan snabbt ta slut men just nu har vi gott om vaccin (Pfizer-BioNTech) Om du inte hittar någon ledig tid att boka, återkom senare. Fler tider görs tillgängliga i takt med att vi får tillgång till mer vaccin.

22 januari kommer det att bli drop in för covidvaccination både på Hälsocentralen i Tibro och i Hjo.

Två doser vaccin krävs med rätt intervall emellan. För att du ska få ett gott skydd behöver du två doser vaccin med rätt intervall emellan. För Pfizer-BioNTechs och Modernas vaccin ska intervallet vara sju veckor. Du behöver själv planera så att du kan ta båda vaccindoserna hos samma vaccinatör. Om du vaccinerar dig med dos 1 hos oss kommer du även att få tid för dos 2, sju veckor senare. Du kan inte välja ett kortare intervall eftersom vi får vaccin för vaccinationsdos 2 sju veckor efter du fått din första dos.

Så här bokar du tid: webbtidbok

Om du saknar bank-ID eller inte kan boka tid på webben är du välkommen att boka tid på telefon: 0503-31200

Om du måste avboka en tid, gör det så snart som möjligt, så att någon annan kan få tiden.

Lämna meddelande via 1177 eller ring 0503-31200 och tala in på vår telefonsvarare, alternativt prata med telefonisten som svarar när du ringer

Vaccinationsbevis

När du vaccinerat dig kan du få ett vaccinationsbevis. Du kan gå in på vaccinationsbevis.se och ladda ner beviset från e-hälsomyndigheten. Du behöver då legitimera dig med bank id. Om du skall resa kan du ha beviset digitalt eller så kan du skriva ut det och ha med dig i pappersform. Du har själv ansvar för att ta reda på vad som gäller i landet du skall resa till.

Om du inte är vaccinerad kan du få ett testbevis.

I särskilda fall kan du få ett tillfrisknandebevis

Personer som har reservnummer kan få vaccinationsbevis om allt följande stämmer: De är vaccinerade i Sverige och vaccinationen registrerades med ett reservnummer.

De är 16 år eller äldre.

De kan uppge en adress som vaccinationsbeviset kan skickas till som ett rekommenderat brev.

De har en godkänd legitimation så de kan hämta ut brevet. Gäller ännu inte i Västra Götaland Avgiftsfria sjuksköterskebesök.

23/12 beslutades att sjuksköterskebesök på vårdcentral skall vara gratis för alla över 65 år from 1/1 -22. Vid hembesök skall ingen hembesöksavgift tas ut. Även asylsökanden och personer som vistas här utan giltiga dokument omfattas

Skolprovtagning

Hälsocentralen vaccinerar barn på Hammarnskolan, Fågelås och Korsberga skolor.

När ett eller flera barn i klassen är positiva för covid-19 i ett godkänt PCR-test taget i vården, startas skolprovtagning med s.k gurgeltest. Alla barn i klassen måste då lämna in ett prov. Testkit delas ut av skolan. Vårdnadshavaren lämnar in det till Hälsocentralen i brevlådan om vi har stängt eller särskild behållare innanför ytterdörren. Tillse att de är väl förslutna! ( )

Läs mer om regionens vaccinationsplan

Influensavaccination

Sedan 9 november pågår årets vaccinationer mot säsongsinfluensan med Vaxigrip Tetra. Boka tid via vår hemsida eller ring 0503-31200

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med i år att personer från 65 års ålder, som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO), vaccineras med högdosvaccin mot influensa (Fluzone HD)

Kommentarer/klagomål

Den som har synpunkter på vården kan vända sig till info@hchjo.se eller lämna fysiskt brev i brevlådan, ställt till verksamhetschef Petra André.

Om oss


Hälsocentralen i Hjo grundades av Dr Petra André 1994. Dr Petra är specialist i allmänmedicin och arbetade under många år som Husläkare. 2009 gick Hälsocentralen med i vårdvalet för Västra Götalandsregionen. Detta innebar att vi blev fler medarbetare och att vi hade möjlighet att erbjuda patienterna fler tjänster. 2013 utvidgade vi vår verksamhet också till Tibro eftersom vi hade vuxit ur lokalerna i Hjo.


Hälsocentralen i Hjo
Hälsocentralen i Tibro
Specialist allmänmedicin

Petra André

Specialist allmänmedicin

Sjuksköterska Astma/KOL

Sasa Lazic

Sjuksköterska Astma/KOL

Undersköterska

Britt-Marie Brand

Undersköterska/lab

läkarsekreterare

Saila Larsson

Reception/läkarsekreterare

« Varför välja
oss »

Hälsocentralens generösa öppettider och snabba service gör det möjligt för dig att kontakta oss när det passar dig bäst. Om det är nödvändigt kommer det att vara möjligt för dig att träffa läkare redan under samma dag. Vi erbjuder hela familjen en nära och kompetent vård.

— Petra André - Specialist allmänmedicin